top of page

Bijzondere opdrachten

Bijzondere opdrachten

“Bij bepaalde belangrijke stappen van uw onderneming, bent u wettelijk verplicht om beroep te doen op een deskundige.

Als gecertificeerd accountant ITAA kan FALQ instaan voor de verslaggeving m.b.t. bijzondere opdrachten, zoals:

  • de vereffening van vennootschappen

  • de omvorming van vennootschappen naar een andere vennootschapsvorm

  • de splitsing of een fusie van de vennootschap

  • het deskundigenonderzoek

  • de waardebepaling van uw onderneming

  • de due diligence”

FALQ Bijzondere opdrachten

Een uniek niveau van professionaliteit

 

We hebben niet alleen de juiste kwalificaties en expertise in huis op het gebied van accountancy, fiscaliteit en bedrijfsconsulting maar kunnen we u ook hulp bij een aantal bijzondere opdrachten voorzien.
 

Het ITAA zorgt voor een hoog niveau van professionaliteit en kwaliteit in de accountancysector in België en waarborgt dat geregistreerde accountants voldoen aan de vereiste competenties en voortdurende professionele ontwikkeling om hun cliënten op een hoog niveau van dienstverlening te kunnen bedienen.

De vereffening van vennootschappen

Ook bij het beëindigen van uw vennootschap kan u beroep doen op ons wij begeleiden het proces waarbij de activa van de vennootschap worden verkocht, de passiva worden afgelost en de resterende middelen worden verdeeld onder de aandeelhouders. Dit proces vindt plaats wanneer een vennootschap haar activiteiten staakt en haar juridische bestaan beëindigt.

De omvorming van vennootschappen naar een andere vennootschapsvorm

FALQ helpt u bij het  omzetten van de juridische structuur of de rechtsvorm van uw bedrijf. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het optimaliseren van de bedrijfsstructuur, het vereenvoudigen van administratieve processen, het verkrijgen van belastingvoordelen of het faciliteren van een fusie of overname.

De splitsing of een fusie van de vennootschap

Ook voor een opdeling of fusie van uw bedrijf kan u bij FALQ terecht. 

De opsplitsing is het proces waarbij een bestaande vennootschap wordt verdeeld in twee of meer afzonderlijke entiteiten. Dit kan gebeuren om verschillende redenen, zoals het isoleren van verschillende bedrijfsactiviteiten, het vergroten van de focus op specifieke marktsegmenten, het faciliteren van bedrijfsoverdracht of het verminderen van complexiteit.

Ook bij een fusie van twee of meer afzonderlijke vennootschappen naar één nieuwe entiteit kan u beroep doen op de expertise van FALQ. De doelstelling kan divers zijn, zoals het vergroten van marktaandeel, het delen van resources, het verbeteren van operationele efficiëntie of het betreden van nieuwe markten.

Het deskundigenonderzoek

Een deskundigenonderzoek of  expertiseonderzoek, is het proces waarbij een onafhankelijke deskundige wordt ingeschakeld om een specifiek vraagstuk of geschil te onderzoeken en een professioneel oordeel of advies te geven op basis van zijn of haar expertise. Het deskundigenonderzoek wordt vaak gebruikt in juridische procedures, geschillenbeslechting of om technische, wetenschappelijke of andere complexe kwesties te beoordelen.

FALQ heeft de expertise in huis om zo een onderzoek uit te voeren .

De waardebepaling van uw onderneming

Bij een verkoop, fusie, overname, aandeelhoudersgeschillen, financieringsbeslissingen of voor belastingdoeleinden kan het nuttig zijn om een waardebepaling te doen van uw onderneming. De waardebepaling is een complex proces dat afhankelijk is van verschillende factoren en methoden. FALQ staat klaar om u hierbij bij te staan.

"Due diligence"

Due diligence is het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een potentiële koper of investeerder om een grondige beoordeling te maken van een bedrijf voordat een transactie wordt afgesloten. Het doel van due diligence is om inzicht te krijgen in de financiële, juridische, operationele en commerciële aspecten van het bedrijf en om mogelijke risico's, kansen en waarde te identificeren. Het is een ingewikkeld proces dat verschillende stappen omvat FALQ begeleid ondersteunt en adviseert u hierin.

We zijn geregistreerd bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (ITAA) in België. Deze beroepsorganisatie houdt toezicht op de kwaliteit van accountants en belastingconsulenten in België.

logo_itaa.png
FALQ bijzondere opdrachten
FALQ
BOEKHOUDING

Als boekhoudkantoor zijn we  gespecialiseerd in het ondersteunen van uw financiële administratie volgens de gangbare wet- en regelgeving.

CONSULTANCY

Als consultant leveren we waardevolle inzichten en oplossingen om de gezondheid en prestaties van uw bedrijf te verbeteren.

FISCALITEIT

We spelen een cruciale rol in het maximaliseren van fiscale efficiëntie voor bedrijven.

bottom of page